İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın temel işlevleri üniversite genelinde gereksinim duyulan yazılımları geliştirme, yerleşkelerdeki ağ altyapısını planlama ve işletme, e-posta ve diğer hizmetlerin kesintisiz çalışmasını sağlayacak planlamaları yaparak sunucu parkurunu yönetmektir

İTÜ, Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) üzerinden 4 Gbps yurtdışı-yurtiçi internet bağlantısına sahiptir. Aynı zamanda ULAKNET'in İstanbul'da bulunan ve diğer üniversitelerin ulusal ağa bağlanmasını sağlayan POP noktası olarak hizmet vermektedir. İTÜ-NET, omurga üzerinde 1-10 Gbps; kampüs genelindeki uç noktalarda ise 100Mbps-1Gbps'lik ağ bağlantılarına sahiptir. Kampüs genelinde IEEE'nin Cat-5e, Cat-6 ve Cat7 standartlarına uygun olarak data kablolaması yapılmıştır. İTÜ-NET genelinde yaklaşık 20.000 anlık aktif uç sayılmaktadır. İstanbul'daki beş farklı yerdeki yerleşkemizde ve KKTC-İTÜ'de farklı alanlarında kurulan 300'den fazla erişim noktası ile kablosuz internet hizmeti sunulmaktadır.

İTÜ olarak akademik ve idari personel ile birlikte tüm öğrencilerimize e-posta hizmeti sunarak toplamda 55.000'den fazla kullanıcıya hizmet vermekteyiz. Merkezi sisteme bağlı öğrenci laboratuarlarında toplam 1000 PC hizmet vermektedir. Bunlara ek olarak birimlerde hizmet veren 500 PC bulunmaktadır. Ayrıca her laboratuarda lazer yazıcı ve tarayıcılar bulunmaktadır. Kısa sürede öğrencilerin kullanımındaki bilgisayar sayısı arttırılarak her beş öğrenciye bir bilgisayar düzeyine erişilmesi sağlanacaktır. İTÜ`de her öğrencinin bir elektronik posta adresi vardır. İsteyen öğrenciler WEB sayfalarını hazırlayıp dünyaya sunabilmektedirler. İTÜ`de bilgi sistemleri ile ilgili merkezler 365 gün 24 saat hizmet sunmaktadırlar.

İTÜ bilgi sistemleri bir intranet olarak geliştirilmektedir. Uygun veri tabanı ve WEB teknolojilerinin bir karışımı ile, gerektiğinde bilginin güvenliğine ve gizliliğine saygılı, ama elden geldiğince şeffaf bir yönetime imkan verecek şekilde, yönetim bilgi sistemleri 1998 yılından beri hizmet vermektedir. Bu kapsamda merkezi kullanıcı işlemleri, merkezi yazıcı hizmetleri verilmektedir.

Varlık Amacımız

Teknolojiyi tüm İTÜ personelinin ve öğrencilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için kullanmak.

Gelecek Hedefimiz
 • Üniversitedeki tüm yazılım sistemlerinin entegre çalışabilmesini sağlamak
 • Kurumsal bilgi sistemini ve kurumsal belleği tesis etmek
 • Veri ile yönetim için uygun altyapıyı kurmak
 • Kullanıcılarımıza daha yüksek kapasitelerde ve daha zengin hizmet yelpazesi sunmak
 • Yerleşkelerimizin her noktasında yüksek bantgenişliğinde kablosuz internet erişimi sunmak
 • Bilgi teknolojileri ile ilgili her türlü soru ve sorunlarında kullanıcılarımıza geniş kapsamlı tam destek verebilmek
Değerlerimiz
 • Kişisel bilgilerin mahremiyetine önem vermek
 • İnsana değer vermek
 • Teknolojiyi yakından izlemek ve uygulamak
 • Kesintisiz hizmet vermek
 • Katma değer oluşturmak
Görev Tanımı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını sağlamak, düzenlemek ve yaygınlaştırmak görevlerini yerine getirmektedir.

Bu amaçla temel görevleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Üniversitenin bilgi teknolojileri ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli bütçenin planlanması, kullanılması ve satın alınan teçhizat ve hizmetlerin kullanıma sokulması
 • Kullanıcıların bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru kullanması için gerekli dokümantasyonu ve eğitimlerin hazırlanması ve bunların kullanıcıya ulaştırılması
 • Kullanıcıların temel altyapı ve erişim servisleri ile ilgili sorunlarının giderilmesi için destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Bilişim Sistemlerinin Kullanım Politikaları'nın hazırlanması ve uygulanması
 • Üniversite içi ve dışında elektronik haberleşmenin kesintisiz olarak devamının sağlanması
 • Kurumsal ya da kullanıcılara ait bireysel elektronik verinin güvenliğinin sağlanması
 • Eğitim ve ilintili hizmetleri oluşturan iş süreçlerinde bilgiyi otomasyona tabi tutarak, verimi artırıcı nitelikte yazılım çözümlerinin gerekli görüldüğü taktirde kendi insan kaynakları marifetiyle geliştirilmesi

İTÜ, bilgi teknolojilerinden öğretim ve araştırmalarda en fazla yararlanmayı kendine ilke olarak seçmiştir. Bu ilkenin gereği olarak tüm gelişmeler izlenmekte, kaynak yaratılarak öğrenci ve öğretim üyelerinin en yeni teknolojilerden yararlanmaları sağlanmaktadır.

İTÜ BİDB HAKKINDA

BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ?
BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ?

Yarı zamanlı ve tam zamanlı çalışanlardan oluşan ekibe katılmak ister misiniz?

Başvuruda Bulun